Busverbinding naar Skoatterwald en Ziekenhuis Tjongerschans

Als het aan de VVD Heerenveen ligt komt er op korte termijn een goede busverbinding van en naar de wijk Skoatterwald en komt er een bushalte bij ziekenhuis De Tjongerschans. Tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag heeft Jaap van Veen namens de VVD daartoe een motie ingediend. Het voorstel kon op brede steun van de gemeenteraad rekenen. Meer..

VVD stelt vragen inzake verspilling zorggeld.

 

In de Telegraaf van 21 november jl. stond een bericht over verspilling van geld in de zorg. Het gaat over een twitterbericht over een onnodig weggooide traplift voor een oudere dame dat veel stof doet opwaaien. De traplift hing al langer in huis. De oudere dame wilde de traplift wel houden nadat haar man was komen te overlijden. Zij raakte immers ook steeds slechter ter been. Zij kreeg echter nul op het rekest.

Meer..

VVD Heerenveen wil goede bereikbaarheid tussen Friese dorpen en de Randstad

 

VVD Heerenveen vindt een goede verbinding via het spoor tussen de dorpen uit haar gemeente en de Randstad belangrijk.  Doordat er een goede verbinding is kunnen inwoners uit de gemeente Heerenveen in de Randstad werken en in de Friese gemeente wonen. Een goede verbinding is goed voor de economie. Daarnaast is openbaar vervoer duurzaam en helpt het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Meer..

Tjeerd Waterlander in 2018 lijsttrekker VVD Heerenveen

Donderdagavond 23 november is Tjeerd Waterlander gekozen tot lijsttrekker van VVD Heerenveen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Tijdens een druk bezochte ledenvergadering is de gehele kandidatenlijst vastgesteld. Het resultaat is een lijst met goede kandidaten, een mix van ervaring en vernieuwing. Meer..

VVD bezorgd over nieuw Polenhotel in Heerenveen Noord

De VVD is bezorgd over het voornemen van het Hajé hotel om een Polenhotel te willen vestigen op de huidige locatie in Heerenveen Noord. Dit blijkt uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 4 november.

De reden voor bezorgdheid is dat Polen op veel plaatsen in het land voor overlast hebben gezorgd, ook in Heerenveen. Fractievoorzitter Tjeerd Waterlander: “Net als de meeste Nederlanders zullen Polen hard werken en geen overlast veroorzaken. Echter een dergelijke concentratie van een flink aantal Polen op één plek kan toch een andere dynamiek met zich meebrengen. En dat in Heerenveen Noord, een wijk die door de inwoners al als zwaar belast wordt beleefd doordat hier verschillende instanties gevestigd zijn zoals bijvoorbeeld de verslavingszorg in de GGZ. Ook was deze wijk eerder de aangewezen locatie voor jeugdgevangenis het Poortje en recent het AZC.”  Meer..

VVD zegt JA tegen Heerenveens Ondernemers Fonds (HOF)

De VVD heeft maandagavond volmondig ‘JA’ gezegd tegen de voortzetting van het Heerenveens Ondernemers Fonds (HOF).
Dankzij het ondernemersfonds zijn er diverse investeringen gedaan in bijvoorbeeld de beveiliging en bewegwijzering van industrieterreinen. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren tal van activiteiten georganiseerd en gefinancierd in de plaats Heerenveen en de buitendorpen. Meer..

Vraagtekens bij veiligheid centrum Heerenveen

De VVD heeft maandagavond bij amendement de zienswijze van de gemeente op het Dekkingsplan Brandweer 2.0 aangescherpt. Namens de VVD heeft Jaap van Veen aangedrongen op het opnemen van de 2e tankautospuit van Heerenveen in de paraatheid. Van Veen zegt hierover; ‘onze inwoners hebben recht op de snelste brandweerwagen, wij vragen de Veiligheidsregio daarom om deze 2e tankautospuit standaard in te melden bij de meldkamer en alleen uit te melden indien er sprake is van noodzakelijke vervanging van een tankautospuit elders in de regio’.  Meer..

Ben jij het nieuwe gemeenteraadslid voor de VVD Heerenveen?

 

 

 

Heb jij een liberale visie op de ontwikkeling van leven, werken en recreëren in de gemeente Heerenveen?
En wil jij deze visie omzetten in concrete initiatieven en beleid namens de VVD kiezers?
En ben jij de teamspeler die samen met de andere fractieleden onze gemeente nog krachtiger en gezonder gaat maken?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en wij zijn op zoek naar geschikte kandidaten voor de VVD lijst in de gemeente Heerenveen.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie?
Stuur dan voor 17 september een mail of bel naar:

-Foppe Hemminga, voorzitter van de kandidaat-stellingscommissie, foppehemminga@outlook.com,
06-12999266.

-Tjeerd Waterlander, fractievoorzitter VVD in de gemeente Heerenveen, t.waterlander@heerenveen.nl, 06-20905022

VVD (iedereen) werkt!

In de perspectiefnota 2017 wordt gesteld dat de gemeente Heerenveen een zwakke sociale structuur heeft. Van alle inwoners in Heerenveen moet 15% rondkomen van een sociaal minimum inkomen. Nu de economie zich voortvarend ontwikkelt liggen er kansen om ervoor te zorgen dat iedereen die kan werken ook daadwerkelijk gaat werken. Werken is de beste kans om uit de armoede te komen en volwaardig mogelijk mee te kunnen doen. Er ontstaat al toenemende krapte op de arbeidsmarkt in de sectoren bouw, zorg, ict, groen, onderwijs, horeca, transport en logistiek. Door de verwachte ontgroening en vergrijzing zal deze krapte alleen maar groter worden. En tegelijkertijd staan er zeer veel talentvolle potentiële werknemers in Heerenveen aan de kant. Dat kunnen wij ons niet permitteren!

Fractievoorzitter Waterlander: “De VVD wil een soort deltaplan met als doel dat in 2025 100% van de mensen die nu in de bijstand zitten, betaald werk hebben of een tegenprestatie leveren. Daarnaast moeten in 2025 alle jongeren een startkwalificatie hebben, zodat de kans op werk maximaal is. We doen dat door Meer..

VVD verheugd over herinrichting Meyerweg

 

 

 

De VVD is verheugd dat het college geld heeft vrijgemaakt voor de herinrichting van de Meyerweg in De Knipe. Het was de VVD die vorig jaar bij motie had gevraagd om deze herinrichting versneld te laten plaatsvinden.

Uit de dorpsenquête was gebleken dat bijna 60% van de ondervraagden zich zorgen maakt over de verkeersveiligheid in het dorp.
De herinrichting van de Meyerweg is een lang gekoesterde wens van het dorp. Volgens raadslid Jaap van Veen waren er in 2010 al plannen voor een herinrichting van de weg, maar kwamen deze plannen door de slechte financiële situatie van de gemeente op de plank te liggen. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu voorgesteld om een krediet van € 2,7 miljoen beschikbaar te stellen. Het dorpse karakter moet worden versterkt en er dient een centrale plaats middenin het dorp te komen. Op 22 juni beslist de raad op het voorstel van het college.

© 2010, VVD Fractie Heerenveen, website door netcreate