Op weg naar de finish!

SC0_7187BTjeerdWaterlanderOp weg naar de finish, zo was de titel van de algemene beschouwing voor de gemeenteraadsvergadering van 4 juli. In het betoog van fractievoorzitter Tjeerd Waterlander heeft hij  een metafoor gebruikt over de beroemde Olympische race van Derek Redmond in Barcelona in vergelijking met de ontwikkeling van de gemeente Heerenveen tot een gezonde krachtige gemeente! Door Waterlander wordt ingegaan op de financiële situatie van Heerenveen en de komende uitdagingen, op de sportaccommodaties, de zorg voor mensen met dementie, het verlagen van de lasten voor OZB en het gezonder maken van de verhouding van OZB tarieven tussen woningen en niet-woningen. Hier volgt het gehele betoog zoals uitgesproken in de gemeenteraad! Meer..

VVD wil kwaliteit zorg voor inwoners met dementie behouden!

Crackstate_Heerenveen_23

De VVD heeft in de raadsvergadering aandacht gevraagd voor het behouden van de huidige kwaliteit van zorg voor inwoners met dementie. Op dit moment helpen de case-managers van TinZ onze inwoners met dementie aan goede zorg. Zij dragen op uitstekende wijze bij aan het zo lang mogelijk zelfredzaam zijn van deze inwoners en de bevordering van hun maatschappelijke participatie. Met hulp van de casemanager van TinZ kan de cliënt zo lang mogelijk, in harmonie met de omgeving, thuis blijven wonen. Meer..

VVD: Lagere OZB lasten voor bedrijven!

 

image

De VVD heeft samen met het CDA, de PvdA en de FNP aan het college van B & W gevraagd een onderzoek te doen naar  lagere OZB lasten voor bedrijven. Ondernemers dragen zorg voor lokale werkgelegenheid en dragen hiermee bij aan de leefbaarheid in de gemeente Heerenveen. Fractievoorzitter Tjeerd Waterlander: “De gemeentelijke lastendruk voor bedrijven (niet-woningen) is te hoog in vergelijking met het landelijk gemiddelde en omliggende gemeenten. Nu de gemeentelijke financiën weer op orde komen moet er ook ruimte komen voor lagere lasten voor bedrijven. Meer..

VVD stelt geen geld beschikbaar voor vestiging AZC in Heerenveen Noord

IMG_1851In de raadsvergadering van 24 mei heeft alleen de VVD tegen het voorstel gestemd om geld beschikbaar te stellen voor de vestiging van een asielzoekerscentrum in Heerenveen Noord.

Fractievoorzitter Tjeerd Waterlander: “Wat de VVD betreft is het voorstel van november 2015 veel te rooskleurig geweest. Inwoners zijn daarmee op het verkeerde been gezet.”

Meer..

Uitnodiging 11 mei: Ondernemers maken het verschil!

IMG_0812

VVD pleit voor gezonde woningmarkt

rijhuizenDe gemeenteraad heeft de woonvisie voor de komende jaren vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering heeft Floris de Wit namens de VVD fractie voor een drietal punten uit deze visie extra aandacht gevraagd.

Meer..

VVD Heerenveen: een nieuwe start voor de Gedempte Molenwijk.

IMG_7349De fractie van de VVD vindt dat de gemeente Heerenveen alles moet doen wat ze kan om het initiatief van een aantal particuliere investeerders aan de Gedempte Molenwijk te ondersteunen. Meer..

VVD Heerenveen wil subsidies cultuur reorganiseren

gem hvDe VVD fractie wil de subsidies in de huidige culturele sector herstructureren en gaan voor nieuw elan en perspectief! Zo wil de VVD stoppen met museum Heerenveen en de andere aanbieders kritisch volgen. Op deze wijze wordt er geld vrijgespeeld om nieuwe initiatieven te ondersteunen.Een goed functionerende culturele sector is belangrijk voor de inwoners van de gemeente Heerenveen maar daarnaast ook goed voor het vestigingsklimaat van bedrijven. Meer..

VVD tegen overvaltactiek meerderheid raad en vestiging AZC in Heerenveen-Noord!

imageIn de raadsvergadering van 30 november heeft de VVD tegen een AZC gestemd op de locatie Heerenveen-Noord.
De VVD is voor ontmoedingsbeleid en de opvang in de regio adequaat te regelen zodat gevaarlijke reizen met duizenden slachtoffers niet meer nodig zijn! Vestiging van een AZC draagt bij aan aanmoedingsbeleid. Daarnaast draagt de gemeente al fors bij door de recente noodopvang en opvang van honderden asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. Fractievoorzitter Tjeerd Waterlander heeft de door de meerderheid van de raad gebruikte overvaltactiek onwaardig en niet om trots op te zijn genoemd. De ene dag werd het besluit bekend gemaakt en kort daarna viel het besluit terwijl een normale besluit een doorlooptijd van een maand heeft. Terecht dat veel bewoners hun teleurstelling en boosheid hier over hebben uitgesproken. Partijen zoals GB Heerenveen en D66 hebben altijd de mond vol over democratie maar nu kwam slikken of stikken hun beter uit. Alle fracties behalve de VVD hebben voor de komst en vestiging van een AZC op de locatie Heerenveen-Noord gestemd. Ter informatie de gehele 1e termijn van de VVD. De raadsvergadering, inclusief de interrupties kunt u zien op www.gemeenteraadheerenveen.frl, onder Live en Opgenomen uitzendingen en dan klikken op raadsvergadering 30 november! Meer..

Gemeente Heerenveen overvalt inwoners met komst AZC in Heerenveen Noord

imageDe VVD vindt het besluitvormingsproces voor de komst van een AZC in Heerenveen Noord onzorgvuldig en gaat de gemeenteraadsleden voorstellen  dit agendapunt a.s. maandag 30 november van de raadsagenda af te halen. Bij de komst van het AZC in Heerenveen-Noord kiest de meerderheid van de raad op dit moment voor een overvaltactiek: de locatie is bekendgemaakt, de omwonenden geïnformeerd en binnen een week valt het besluit in de gemeenteraad zonder recht op inspraak door omwonenden, onder andere inwoners van Heerenveen Noord en centrum. Meer..

© 2010, VVD Fractie Heerenveen, website door netcreate