Ben jij het nieuwe gemeenteraadslid voor de VVD Heerenveen?

 

 

 

Heb jij een liberale visie op de ontwikkeling van leven, werken en recreëren in de gemeente Heerenveen?
En wil jij deze visie omzetten in concrete initiatieven en beleid namens de VVD kiezers?
En ben jij de teamspeler die samen met de andere fractieleden onze gemeente nog krachtiger en gezonder gaat maken?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en wij zijn op zoek naar geschikte kandidaten voor de VVD lijst in de gemeente Heerenveen.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie?
Stuur dan voor 17 september een mail of bel naar:

-Foppe Hemminga, voorzitter van de kandidaat-stellingscommissie, foppehemminga@outlook.com,
06-12999266.

-Tjeerd Waterlander, fractievoorzitter VVD in de gemeente Heerenveen, t.waterlander@heerenveen.nl, 06-20905022

VVD (iedereen) werkt!

In de perspectiefnota 2017 wordt gesteld dat de gemeente Heerenveen een zwakke sociale structuur heeft. Van alle inwoners in Heerenveen moet 15% rondkomen van een sociaal minimum inkomen. Nu de economie zich voortvarend ontwikkelt liggen er kansen om ervoor te zorgen dat iedereen die kan werken ook daadwerkelijk gaat werken. Werken is de beste kans om uit de armoede te komen en volwaardig mogelijk mee te kunnen doen. Er ontstaat al toenemende krapte op de arbeidsmarkt in de sectoren bouw, zorg, ict, groen, onderwijs, horeca, transport en logistiek. Door de verwachte ontgroening en vergrijzing zal deze krapte alleen maar groter worden. En tegelijkertijd staan er zeer veel talentvolle potentiële werknemers in Heerenveen aan de kant. Dat kunnen wij ons niet permitteren!

Fractievoorzitter Waterlander: “De VVD wil een soort deltaplan met als doel dat in 2025 100% van de mensen die nu in de bijstand zitten, betaald werk hebben of een tegenprestatie leveren. Daarnaast moeten in 2025 alle jongeren een startkwalificatie hebben, zodat de kans op werk maximaal is. We doen dat door Meer..

VVD verheugd over herinrichting Meyerweg

 

 

 

De VVD is verheugd dat het college geld heeft vrijgemaakt voor de herinrichting van de Meyerweg in De Knipe. Het was de VVD die vorig jaar bij motie had gevraagd om deze herinrichting versneld te laten plaatsvinden.

Uit de dorpsenquête was gebleken dat bijna 60% van de ondervraagden zich zorgen maakt over de verkeersveiligheid in het dorp.
De herinrichting van de Meyerweg is een lang gekoesterde wens van het dorp. Volgens raadslid Jaap van Veen waren er in 2010 al plannen voor een herinrichting van de weg, maar kwamen deze plannen door de slechte financiële situatie van de gemeente op de plank te liggen. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu voorgesteld om een krediet van € 2,7 miljoen beschikbaar te stellen. Het dorpse karakter moet worden versterkt en er dient een centrale plaats middenin het dorp te komen. Op 22 juni beslist de raad op het voorstel van het college.

VVD blij met verlaging OZB en halvering hondenbelasting

honden

 

 

 

De VVD is blij met het voorstel college van burgemeester en wethouders om de OZB met 4% te verlagen en de hondenbelasting te halveren!

VVD fractievoorzitter Tjeerd Waterlander: “De kiezers hebben de VVD in 2013 opdracht gegeven de gemeente Heerenveen weer sterk en financieel gezond te maken”.

Met een positief saldo over 2016 van ruim 4 miljoen euro, een gezonde algemene reserve van 17 miljoen en een sluitend meerjarenperspectief tot en met 2021 staat de gemeente er weer ijzersterk voor! Om zover te komen hebben inwoners en bedrijven offers gebracht in de vorm van belastingverhogingen.

Waterlander: “Na het zuur van belastingverhogingen vindt de VVD het weer tijd voor lastenverlagingen!”

De VVD blijft hard werken om de gemeente ook financieel op koers te houden en toch de ruimte te creëren zodat in de toekomst de hondenbelasting volledig afgeschaft kan worden en de OZB lasten verder om omlaag kunnen!

Op 22 juni beslist de gemeenteraad over het voorstel van het college.

VVD Heerenveen wil overal goede digitale verbinding.

plaatjevvdIn de omgeving van Jubbega zijn veel klachten over de slechte kwaliteit van het mobiele netwerk. Voorbeelden zijn het wegvallen van de verbinding, het niet in huis kunnen bellen en het op speciale plaatsen moeten bellen om bereik te hebben.
Meer..

VVD Heerenveen: zo spoedig mogelijk nulmeting in gebied rond gasboringen Heerenveen.

fotoskoatterwaldfebruari2017Er moet zo spoedig mogelijk een nulmeting worden uitgevoerd in het hele gebied rond de gasboringen in de gemeente Heerenveen.
Meer..

Amateurverenigingen pak je kans!

CwkFdcoWIAACYBOOp de raadsvergadering van 19 december jl. heeft de raad geld vrij gemaakt om culturele initiatieven die te maken hebben met Culturele Hoofdstad 2018 te ondersteunen.
Floris de Wit , raadslid namens de VVD , hoopt dat met name amateurverenigingen gebruik zullen maken van deze mogelijkheid. ‘Culturele initiatieven vanuit de ‘mienskip’ willen wij graag ondersteunen’. Wij roepen die organisaties dan ook op om gebruik te maken van deze mogelijkheid . We houden u op de hoogte over het moment waarop daarvan gebruik gemaakt kan gaan worden!

Hoe houden we ons centrum in Heerenveen aantrekkelijk?

15578477_1595176507175835_5086106665712720_nWe hebben op dit moment een leuk, gezellig centrum in Heerenveen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, welke vaak veel publiek trekken. Zo was het afgelopen weekend lekker druk op de kerstmarkt.

De VVD vindt een levendig centrum zeer belangrijk voor Heerenveen. In een woonplaats met een gezellig centrum willen mensen graag wonen. Maar ook bedrijven vestigen zich graag bij locaties met uitstraling.

Aangezien er natuurlijk veel verandert op het gebied van winkelen, onder andere door de opmars van het internetshoppen, vindt de VVD het dan ook goed om alert te blijven op ontwikkelingen in ons centrum.

Naar mening van VVD Heerenveen moeten we ervoor zorgen dat het centrum van Heerenveen zich blijvend onderscheidt van andere centra in de omgeving. Een aantrekkelijk winkelaanbod, een goed bereikbaar centrum met voldoende parkeergelegenheid, een schone en nette openbare ruimte, sfeer, voldoende zitplekken en verlichting, gezamenlijke aanbiedingen, juiste communicatie, etc.. Dit zijn zo een aantal zaken waar naar mening van de VVD voldoende aandacht voor moet zijn.

En deze punten moeten we gezamenlijk oppakken: gemeente, winkeliers, horeca, HOV, ’n Gouden Plak en de centrummanager. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat ons centrum zich blijvend onderscheidt van andere centra in de omgeving.

Wellicht heeft u hierover ook ideeën, we horen het graag! We zien de reacties graag tegemoet.

Raadslid In Het Nieuws: “Keuzes maken!”

IMG_3711Op donderdag 10 november heeft de gemeenteraad zich over het huishoudboekje van de gemeente voor 2017 gebogen. Net als bij u thuis worden door de raad keuzes gemaakt wat er gedaan kan worden met inkomsten en uitgaven en hoeveel geld er gespaard moet worden voor tegenvallers en toekomstige uitgaven. Ik neem u graag mee met een aantal voorbeelden over cultuur, de Meyerweg, OZB verlaging en mensen met dementie. Meer..

Op weg naar de finish!

SC0_7187BTjeerdWaterlanderOp weg naar de finish, zo was de titel van de algemene beschouwing voor de gemeenteraadsvergadering van 4 juli. In het betoog van fractievoorzitter Tjeerd Waterlander heeft hij  een metafoor gebruikt over de beroemde Olympische race van Derek Redmond in Barcelona in vergelijking met de ontwikkeling van de gemeente Heerenveen tot een gezonde krachtige gemeente! Door Waterlander wordt ingegaan op de financiële situatie van Heerenveen en de komende uitdagingen, op de sportaccommodaties, de zorg voor mensen met dementie, het verlagen van de lasten voor OZB en het gezonder maken van de verhouding van OZB tarieven tussen woningen en niet-woningen. Hier volgt het gehele betoog zoals uitgesproken in de gemeenteraad! Meer..

© 2010, VVD Fractie Heerenveen, website door netcreate