VVD Heerenveen wil overal goede digitale verbinding.

plaatjevvdIn de omgeving van Jubbega zijn veel klachten over de slechte kwaliteit van het mobiele netwerk. Voorbeelden zijn het wegvallen van de verbinding, het niet in huis kunnen bellen en het op speciale plaatsen moeten bellen om bereik te hebben.
Meer..

VVD Heerenveen: zo spoedig mogelijk nulmeting in gebied rond gasboringen Heerenveen.

fotoskoatterwaldfebruari2017Er moet zo spoedig mogelijk een nulmeting worden uitgevoerd in het hele gebied rond de gasboringen in de gemeente Heerenveen.
Meer..

Amateurverenigingen pak je kans!

CwkFdcoWIAACYBOOp de raadsvergadering van 19 december jl. heeft de raad geld vrij gemaakt om culturele initiatieven die te maken hebben met Culturele Hoofdstad 2018 te ondersteunen.
Floris de Wit , raadslid namens de VVD , hoopt dat met name amateurverenigingen gebruik zullen maken van deze mogelijkheid. ‘Culturele initiatieven vanuit de ‘mienskip’ willen wij graag ondersteunen’. Wij roepen die organisaties dan ook op om gebruik te maken van deze mogelijkheid . We houden u op de hoogte over het moment waarop daarvan gebruik gemaakt kan gaan worden!

Hoe houden we ons centrum in Heerenveen aantrekkelijk?

15578477_1595176507175835_5086106665712720_nWe hebben op dit moment een leuk, gezellig centrum in Heerenveen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, welke vaak veel publiek trekken. Zo was het afgelopen weekend lekker druk op de kerstmarkt.

De VVD vindt een levendig centrum zeer belangrijk voor Heerenveen. In een woonplaats met een gezellig centrum willen mensen graag wonen. Maar ook bedrijven vestigen zich graag bij locaties met uitstraling.

Aangezien er natuurlijk veel verandert op het gebied van winkelen, onder andere door de opmars van het internetshoppen, vindt de VVD het dan ook goed om alert te blijven op ontwikkelingen in ons centrum.

Naar mening van VVD Heerenveen moeten we ervoor zorgen dat het centrum van Heerenveen zich blijvend onderscheidt van andere centra in de omgeving. Een aantrekkelijk winkelaanbod, een goed bereikbaar centrum met voldoende parkeergelegenheid, een schone en nette openbare ruimte, sfeer, voldoende zitplekken en verlichting, gezamenlijke aanbiedingen, juiste communicatie, etc.. Dit zijn zo een aantal zaken waar naar mening van de VVD voldoende aandacht voor moet zijn.

En deze punten moeten we gezamenlijk oppakken: gemeente, winkeliers, horeca, HOV, ’n Gouden Plak en de centrummanager. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat ons centrum zich blijvend onderscheidt van andere centra in de omgeving.

Wellicht heeft u hierover ook ideeën, we horen het graag! We zien de reacties graag tegemoet.

Raadslid In Het Nieuws: “Keuzes maken!”

IMG_3711Op donderdag 10 november heeft de gemeenteraad zich over het huishoudboekje van de gemeente voor 2017 gebogen. Net als bij u thuis worden door de raad keuzes gemaakt wat er gedaan kan worden met inkomsten en uitgaven en hoeveel geld er gespaard moet worden voor tegenvallers en toekomstige uitgaven. Ik neem u graag mee met een aantal voorbeelden over cultuur, de Meyerweg, OZB verlaging en mensen met dementie. Meer..

Op weg naar de finish!

SC0_7187BTjeerdWaterlanderOp weg naar de finish, zo was de titel van de algemene beschouwing voor de gemeenteraadsvergadering van 4 juli. In het betoog van fractievoorzitter Tjeerd Waterlander heeft hij  een metafoor gebruikt over de beroemde Olympische race van Derek Redmond in Barcelona in vergelijking met de ontwikkeling van de gemeente Heerenveen tot een gezonde krachtige gemeente! Door Waterlander wordt ingegaan op de financiële situatie van Heerenveen en de komende uitdagingen, op de sportaccommodaties, de zorg voor mensen met dementie, het verlagen van de lasten voor OZB en het gezonder maken van de verhouding van OZB tarieven tussen woningen en niet-woningen. Hier volgt het gehele betoog zoals uitgesproken in de gemeenteraad! Meer..

VVD wil kwaliteit zorg voor inwoners met dementie behouden!

Crackstate_Heerenveen_23

De VVD heeft in de raadsvergadering aandacht gevraagd voor het behouden van de huidige kwaliteit van zorg voor inwoners met dementie. Op dit moment helpen de case-managers van TinZ onze inwoners met dementie aan goede zorg. Zij dragen op uitstekende wijze bij aan het zo lang mogelijk zelfredzaam zijn van deze inwoners en de bevordering van hun maatschappelijke participatie. Met hulp van de casemanager van TinZ kan de cliënt zo lang mogelijk, in harmonie met de omgeving, thuis blijven wonen. Meer..

VVD: Lagere OZB lasten voor bedrijven!

 

image

De VVD heeft samen met het CDA, de PvdA en de FNP aan het college van B & W gevraagd een onderzoek te doen naar  lagere OZB lasten voor bedrijven. Ondernemers dragen zorg voor lokale werkgelegenheid en dragen hiermee bij aan de leefbaarheid in de gemeente Heerenveen. Fractievoorzitter Tjeerd Waterlander: “De gemeentelijke lastendruk voor bedrijven (niet-woningen) is te hoog in vergelijking met het landelijk gemiddelde en omliggende gemeenten. Nu de gemeentelijke financiën weer op orde komen moet er ook ruimte komen voor lagere lasten voor bedrijven. Meer..

VVD stelt geen geld beschikbaar voor vestiging AZC in Heerenveen Noord

IMG_1851In de raadsvergadering van 24 mei heeft alleen de VVD tegen het voorstel gestemd om geld beschikbaar te stellen voor de vestiging van een asielzoekerscentrum in Heerenveen Noord.

Fractievoorzitter Tjeerd Waterlander: “Wat de VVD betreft is het voorstel van november 2015 veel te rooskleurig geweest. Inwoners zijn daarmee op het verkeerde been gezet.”

Meer..

Uitnodiging 11 mei: Ondernemers maken het verschil!

IMG_0812

© 2010, VVD Fractie Heerenveen, website door netcreate