Raadsleden

Tjeerd Waterlander, fractievoorzitter

Tjeerd Waterlander (53) is geboren en getogen in Heerenveen. Hij is getrouwd met Tineke en samen hebben ze 3 kinderen.  In het dagelijks leven werkt hij als fysiotherapeut in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Daarnaast is hij voorzitter van de ondernemingsraad en voorzitter van het ondernemingsraadplatform (fusie Nij Smellinghe en zorggroep Pasana). Naast zijn werk is hij altijd actief geweest in de medezeggenschap van het openbaar onderwijs, kwaliteit van zorg en commissies van sportverenigingen.

Tjeerd is sinds 2006 raadslid en sinds maart 2010 fractievoorzitter en commissielid Algemene Zaken en plaatsvervangend voorzitter Algemene Zaken (AZ).

adresgegevens:

Fonteinkruid 65, 8445 RX Heerenveen; tel.: 0513 – 620 691; email: t.waterlander@heerenveen.nl

Wijken en dorpen:

Namens de fractie contactpersoon voor de volgende wijken en dorpen: Akkrum-Nes, Terband, plan Nijehaske, de Greiden, Skoatterwâld, Heiderijck, Heidemeer en de Heide.

* Financieel verantwoord beleid zonder overbodige regels!

Zwany van Brussel

Zwany van Brussel – Wiebenga (48) woont bijna 20 jaar in Heerenveen. Ze is getrouwd met Gerard en samen hebben ze 2 kinderen. Ze is inmiddels 20 jaar makelaar-taxateur en heeft samen met Gerard een makelaarskantoor aan de rand van het centrum van Heerenveen. Daarnaast is ze bestuurslid vakgroep Wonen van de NVM, de grootste landelijke makelaarsvereniging. Ook is ze lid van de commissie VROM van de NVM. Daarnaast houdt ze zich bezig met advisering over isolatie en energiebesparing (EPA maatwerkadviseur). Naast haar werk is Zwany altijd actief geweest in diverse commissies bij scholen en sportverenigingen.

Zwany is sinds 2010 raadslid. Zij is lid van de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu en van de commissie Samenlevingszaken. ben sinds maart 2010 raadslid en commissielid Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM).

adresgegevens:

K.R. Poststraat 30, 8441 ER Heerenveen; tel.: 0513 – 64 88 40; email: z.vanbrussel@heerenveen.nl

Wijken en dorpen:

Namens de fractie contactpersoon voor de volgende wijken en dorpen: Aldeboarn, Tjalleberd, Luinjeberd, Gersloot, Heerenveen-Noord, Heerenveen-Midden en Heerenveen-Centrum.

* Naast de economische ontwikkeling van Heerenveen mogen de dorpen niet worden vergeten!

Jaap van Veen

Jaap van Veen (30) woont in De Knipe. Hij is getrouwd met Elly en vader van 2 dochters. In het dagelijks leven is hij adviseur bij Advies- en managementbureau BMC. In deze functie ondersteunt hij lokale overheden en non-profitorganisaties bij het oplossen van complexe vraagstukken.

Jaap is sinds 2010 raadslid. Hij is lid van de commissie Algemene Zaken en de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu. Daarnaast is hij lid van de Auditcommissie, een overlegorgaan voor contacten tussen de gemeenteraad en de accountant.

 

adresgegevens:

Skipper 17, 8456 JB  De Knipe; tel.: 0513 – 84 30 67; email: j.vanveen@heerenveen.nl

Wijken en dorpen:

Namens de fractie contactpersoon voor de volgende wijken en dorpen: Jubbega, Oudehorne, Nieuwehorne, Katlijk, Mildam, Bontebok, de Knipe en Hoornsterzwaag.

* De komende jaren zijn verantwoorde keuzes en solide financieel beleid noodzakelijk!

Floris de Wit

Floris de Wit (24) woont inmiddels 10 jaar in de gemeente Heerenveen. Nadat hij zijn opleiding bestuurskunde aan de Thorbecke Academie heeft voltooid, is hij begin 2013 aan de slag gegaan bij een Nederlandse bankinstelling als vermogensadviseur. Hij was in 2009 mede-oprichter van de JOVD Friesland en is momenteel actief bij de Kamercentrale VVD Fryslân.

Floris is sinds maart 2010 raadslid en lid van de commissie Samenlevingszaken.

 

adresgegevens:

Anna Charlottelaan 30, 8453 VG  Oranjewoud; tel.: 06 – 34 18 08 54; email: f.dewit@heerenveen.nl

Wijken en dorpen:

Namens de fractie contactpersoon voor de volgende wijken en dorpen: Haskerdijken, Nieuwebrug, Oudeschoot, Oranjewoud,  Nieuweschoot en Heerenveen-de Akkers.

* De jeugd heeft de toekomst en moet een volwaardige gesprekspartner zijn.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *