Jan Anton Koers

Jan Anton Koers (69) woont in Nes.
Hij is getrouwd met Jenny en zij hebben samen twee dochters en vier kleinkinderen welke allen in Nes wonen.
Zijn arbeidzame leven altijd gewerkt bij de Rabobank organisatie, laatste functie Directeur Bedrijven, namens de Bank in veel organisaties voor het bedrijfsleven gezeten als voorzitter of secretaris.
Naast zijn werk actief geweest in verschillende besturen, als voorzitter van sportverenigingen, hondensport vereniging en – fokkerij en paardenfokkerij.
Nu nog actief in het bestuur van Akkrumer Watersport Vereniging Eendracht, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van (Friesche) Stabij- en Wetter Hounen, in het bestuur van verschillende levensbeschouwelijke verenigingen en lid van Probus Oranjewoud.
Hij wil zich graag inzetten voor de gemeente Heerenveen en bijbehorende dorpen; in het bijzonder voor een gezond en groeiend bedrijfsleven.
Respect voor elkaars mening, ongeacht geslacht, afkomst, kleur, leeftijd of achtergrond moet de rode draad zijn. Verdraagzaamheid en streven naar harmonie, voor gelijkwaardigheid van alle mensen. Voor ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en voor ieders persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.

Jan Anton Koers, De Seine 36, 8494 PG Nes. 0566-653308 of 06-53946050 jan.koers@planet.nl