Wat vond de VVD van…

Het Poortje:

VVD tegen vestiging Poortje in woonwijk, voor plaatsing op een bedrijventerrein.

De VVD is steeds tegen de komst van Het Poortje in Heerenveen Noord geweest omdat:

– Er vrijwel geen draagvlak onder de bewoners in de wijk was (en is).

– Wetenschappelijk bewijs, waaruit blijkt dat plaatsing in een woonwijk beter is dan op een bedrijventerrein, ontbreekt.

De VVD heeft zich sterk gemaakt voor:

– Plaatsing van Het Poortje op een bedrijventerrein.

– Het stoppen van dure en zinloze voorbereidingen nu justitie meldt dat er waarschijnlijk geen jeugdgevangenis nodig is.

De VVD is van mening dat:

– PvdA, CDA en GroenLinks hebben gekozen voor de slechtste locatie temidden van de scholen.

– De communicatie van het college richting de inwoners onzorgvuldig en onduidelijk was, het was slikken of stikken.

Recreatiegebied “de Heide”.

VVD is tegen grootschalige ontwikkelingen rond recreatiegebied “de Heide”.

In maart 2009 heeft het College van B&W een ontwikkelingsvisie aan de raad voorgelegd. Hierin werden voorstellen gedaan voor onder andere een paviljoen en een passantenhaven in dit natuurgebied.

De VVD heeft zich uitgesproken tegen grootschalige ontwikkelingen in dit gebied. De VVD vindt:
– Een paviljoen van grote omvang is niet gewenst in dit gebied. Tijdens een door de VVD gehouden discussieavond over deze voorstellen was er geen sympathie voor deze gemeentelijke plannen, er was juist verzet tegen een dergelijke horeca-gelegenheid. Ook uit een door de gemeente gehouden enquête blijkt dat er geen steun is voor een paviljoen. Draagvlak ontbreekt, een kiosk in dit natuurgebied is een goede en voldoende voorziening.

– Een grote passantenhaven aan de rand van dit gebied is niet gewenst. De noodzaak voor een dergeljk grootschalig project is nooit aangetoond. Volgens de door de gemeente gehouden enquête is er ook voor deze passantenhaven nauwelijks draagvlak.

– Dat de veiligheid beter gewaarborgd moet zijn in dit gebied, bijvoorbeeld door gebiedsspecifieke verblijfsverboden na zonsondergang of regelmatige politiecontrole.

De VVD wil dat er in dit recreatiegebied het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd. De natuurwaarden die dit natuurgebied heeft moeten behouden blijven

Tjalleberter Krite

In maart 2009 heeft de VVD tegen de gemeentelijke aankoop van de grond aan de oostkant van Tjalleberd gestemd, waarop een wooncluster voor landelijk wonen is gepland.

Immers een aantal jaren geleden, in 2005, is aangegeven dat er naast financiële duidelijkheid over dergelijke plannen ook draagvlak bij betrokkenen moet zijn.

Hoewel een deugdelijke financiële onderbouwing en draagvlak ontbreken, heeft de meerderheid van de gemeenteraad (PvdA, CDA en GroenLinks) toch ingestemd met de aankoop.

Om een miljoenenstrop te voorkomen heeft de VVD in december 2009 aangedrongen op stopzetten van deze plannen en de aangekochte grond weer te verkopen.

Een positieve marktverkenning ontbreekt, er is totaal geen uitzicht op een succesvolle verkoop van deze kavels bestemd voor landelijk wonen in het juiste tempo, waardoor de projecten ten behoeve van de Streek niet uitgevoerd kunnen worden. Deze projecten moeten immers worden gefinancierd uit de opbrengsten van de verkoop van deze kavels.

Dit plan leidt hoogstwaarschijnlijk tot een enorm miljoenenverlies voor de gemeente, deze verliezen moeten worden opgebracht door de inwoners van onze gemeente. Om deze financiële strop voor de gemeente en dus voor de inwoners te beperken heeft de VVD deze ontwikkelingen op deze locatie willen stoppen.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *